Kontakt

Biuro Handlowe
"INTERCO" Sp. z o.o.

40-272 Katowice
ul. Graniczna 29

tel. +48 32 774 58 00
 fax. +48 32 256 47 44

   
SEKRETARIAT : tel. +48 255 23 13, +48 32 774 58 00 wew. 391,
e-mail : biuro@interco.katowice.pl
DZIAŁ WĘGLOWY : tel. +48 32 774 58 00 wew.438, kom. 693901764
e-mail : weglowy@interco.pl
DZIAŁ KOKSOWY :
e-mail : koks@interco.pl
DYREKTOR NACZELNY PROKURENT : tel. +48 32 774 58 00 wew.412, kom. 603766784
e-mail : annarataj@interco.katowice.pl