Oferta

Biuro Handlowe "INTERCO" Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach:

 • paliw stałych
  • węgiel
   • węgiel energetyczny
   • węgiel konfekcjonowany
   • węgiel koksujący
  • koks
   • koks wielkopiecowy
   • koks odlewniczy
   • koks opałowy
 • produktów przeróbki chemicznej węgla
 • paliw płynnych (olej napędowy, olej opałowy)
 • materiałów hutniczych walcowanych
Każdego kontrahenta staramy się obsłużyć profesjonalnie, zgodnie z jego wymogami technicznymi i jakościowymi. W szeregu przypadkach odpowiedni dobór paliwa pozwolił osiągnąć znaczne efekty ekonomiczne w ciepłowniach naszych odbiorców. Zapewniamy również dostawy paliw do odbiorców, zabezpieczając transport samochodowy i wagonowy.

W zakresie pozyskania węgla i koksu B.H. "INTERCO" współpracuje z:

 • Kompanią Węglową S.A.
 • Jastrzębską Spółką Węglową S.A.
 • Katowickim Holdingiem Węglowym S.A.
 • KWK Budryk S.A.
 • ISD Huta Częstochowa Sp z o.o.
 • KK Zabrze S.A.
 • Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
 • Bo-Carbo Bytom
 • ZK Zdzieszowice
 • ZK Wałbrzych