O nas

Biuro Handlowe "INTERCO" od 1991 roku profesjonalnie zajmuje się dostawą paliw do wielu odbiorców
krajowych i zagranicznych.Nasi kontrahenci - dostawcy i odbiorcy - reprezentują znaczny potencjał
przemysłu polskiego (górnictwo, hutnictwo, energetyka komunalna, przemysł chemiczny, maszynowy,
a także cukrowniczy i przetwórczy).

Zatrudniamy specjalistów z dziedziny górnictwa, chemii, energetyki a także handlu i finansów;
współpracujemy z instytutami naukowymi i badawczymi.

Firma od początku działalności wykazuje dużą dynamikę wzrostu. W latach 2006 - 2009 obroty firmy
osiągały kwotę 85 mln PLN rocznie.

Tradycje eksportowe firmy sięgają początków działalności. Obejmują m.in. takie rynki europejskie jak
Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria, Węgry, Hiszpania, Włochy , Francja.

Zarząd B.H."INTERCO" Sp. z o.o.:

Piotr Dybała Prezes Zarządu

Dyrekcja B.H."INTERCO" Sp. z o.o.:

Anna Rataj - Dyrektor Naczelny , Prokurent

Dane firmy:

Numer KRS: 0000118675
NIP: 634-01-97-246
REGON: 270608531

KONTA BANKOWE:

PKO BP I o/KATOWICE 62 10202313 0000 3802 0019 1510

EUR BRE Bank SA 03 1140 1078 0000 4842 2000 1002

PLN BRE Bank SA 30 1140 1078 0000 4842 2000 1001